Prentbriefkaarten Burgum.
Als je deze kaarten bewonderd, is er al veel weg van ons cultureel erfgoed
in Burgum.Als we de verantwoordelijke bestuurders moeten geloven komen er weer
fantastische nieuwe gebouwen bij!.

Helaas zijn we genoodzaakt om grote teksten in de foto's te zetten, als je hobby
verzamelen is en met name Burgum en je ziet dat er dan naar alle lust zonder
bron vermelding gekopieerd wordt en vervolgens op verschillende website
in Burgum te zien is dan zak je de moed in de schoenen. Jammer het is toch
de bedoeling om Burgum op de kaart te zetten met of zonder subsidie.

Onderstaand een 7 tal foto's van de Burgumerdaam, wie herinnerd zich
de brugwachter Ealze Brouwer en zijn vrouw Akke Brouwer-v.d.Schuit
nog.
met bijzonder dank aan Akkie


Ealze en Akke Brouwer-v.d.Schuit woonden in het huis midden op de foto
de heer Ealze was brugwachter en hun dochter Anje runde samen met
haar man Albert Drent de schipperswinkel.
links was de winkel en rechts de hele grote schuur,waar Ealze de paling
kon schoonmaken, zijn kleinkinder speelden er ook wel in bij slecht weer.


in het midden de woning van familie Aalfs en links de afgebroken molen.


links voor,in het midden,staat Aaltje-Brouwer nog en links achter staan
Ealze en Akke Brouwer-v.d.Schuit


met bijzonder dank aan Akkie


met bijzonder dank aan Akkie


Bevrijding feest Burgum direct na oorlog, activiteiten vonden
plaatst op het markt terrein. (foto's afkomstig uit familie album)


Bevrijding feest Burgum direct na oorlog, activiteiten vonden
 plaatst op het markt terrein (foto's afkomstig uit familie album)


Bevrijding feest Burgum direct na oorlog, activiteiten
 vonden plaatst op het markt terrein (foto's afkomstig uit familie album)


VV Burgum 1A verloren wedstrijd met 0-1 in Ooosterwolde


Links op de foto Jan Bankje (volksmond) in de  toentertijd vesting manager
plaatselijke Raiffeisenbank nu Rabobank

 


Boomkweekerij Iephof Bergum Nieuwstad 1950
Kleine jongen Anne Bosgra.


Afscheid burgemeester Frederik W. Steenhuisen 1948
burgemeester van 30 okt. 1920- 15 mei 1948


14-8-1929 Burgum lageweg


14-8-1929 Burgum Schoolstraat


zwemclub bij het kanaal 1929


Schoolstraat 1937 (midden links "to berch")


Schoolstraat 1948


Noordersingel 1955


Noordersingel 1948 


Noordersingel 1948 


Nieuwstad 1960
Huis links Jan Douma, Jan en Lies de Boer,Jan en Sien Radersma. 
Huis rechts Hiddema manufactuur winkel, Jan en kine Stelwagen
de zoon was later eigenaar van bar dancing Quatrebras.
Wessel en Sjouk de boer woonde hier later.
Japix Trien looijenga, vervolgens timmer fabriek de Boer.(Harm en Lippe) 
Op dit stukje weg werd door de jeugd veel gevoetbald.
Eind van deze weg hebben Gosse en Gees van Dijk gewoond,
mei de bern Haie, Femke en Feie.Femke was getrouwd met
Jan Veenstra een zeer actief lid van vvBurgum. Gosse en Gees
hebben ook nog bij de molen van winterwijk gewoond, hierover
later meer.


Drie gekroonde baarzen "de burgumerdaam" 1934 


Lageweg 1935


Hillamaweg 1933


De Beuk, Schoolstraat 1947


Lageweg 1936


Westersingel 1946


Oude brug Burgumerdaam 1920 


Bulthuissingel 1965


Chr. Landbouwschool, Prinses Irenestraat 1961 


Westersingel 1951


Lageweg (rjochter kant postkantoor) 1951


Schoolstraat (Oosterbuurt) 1907
Hjirrboppe:De herberg ,,De Volle Hand'' to Burgum, dr 't
Harmen Sytsra yn 'e kost wie (oan 'e rjochter kant, alhiel
foaroan).Letter is hy nei Baerd verhze.


Harmen Sytstra "Beard jier 1956"


G.W. Navislaan 1970


Jachthaven Burgum 1976


Lageweg 1970


O.B.L. Stins Burgum 1960 


Lageweg 1948


Lageweg 1906


Westerbuurt 1902 (Hillamaweg? wie weet hier meer van!)


Lageweg 1941


Schoolstraat 1971 (rechts is nu een restaurant) Huis midden op de foto
hebben jaren lang de familie Dijkman gewoond. Bern wonen nog steeds
in Burgum


Woningstichting ,,Zandhuizen" bij Bergum 14 sept. 1920
Tuskendijken (hier is de tuinder vereniging ook actief geweest)


Lageweg 1906


Burgumerdaam 1935


Lageweg 1930


Zicht op Hillamaweg 1954


Lageweg 1918


Suameer de Harste 1962, dit was voor veel 
Burgumers een fiets route naar Drachten.


Steenhuislaan 1961


Deze foto 1948 plaats is onbekend, wie kan mij zeggen waar dit huis
in Burgum staat.....?
achterkant staat K.de Jong legernr.26.12.24046 Semerang Indi
afz. Bettie


Chr. ULO jaar ?


Burgumerdam draaibrug 1915


eeburg 1962


Gemeentehuis 1953


Kantongerecht 1922 (tegenover Hotel Caf Restaurant Het Roodhert)


Boomkwekerij Frisia Noordersingel 1923 (waar nu de benzinepomp is)


jaartal ?
Gereformeerde kerk, huis rechts heeft een tijd dienst gedaan als
clubhuis gereformeerde jongensvereniging.Misschien nog bij menig Burgumer 
bekent dat je je hier ook moest melden voor de ziektewet. Links niet op de
foto te zien heeft de woning van de dominee gestaan.
Vanaf de Tjibbe Geats straat was de ingang Kerk via een steeg.
Fietsenmakers Jelle en Jan Lammers hebben hier jaren hun brood 
verdient, thans is Meindert Terpstra hier gevestigd.


Noordersingel 1933, rechts op de foto staan huizen waar Sjouke en zijn
en zijn zusters hebben gewoond, Sjouke speelde altijd op de mondharmonica.


G.W. Navislaan 1959


Beuk Burgum 1958


Nieuwstad 1951 boomkwekerij Iephof


Nieuwstad 1959 boomkwekerij Iephof, hier is baas boppe baas ook opgenomen
door omrop Fryslan.


Nieuwstad 1915
eerste huis links een dubbele woning in bezit van Iephof boomkwekerij,
Here en Hinke Robijn daarna Roel en Atie de melkboer,
Klaas en ? de Vries groenteboer, Wietze Geetsje kruidenierwinkel,
Tjeerd en ? Adema werkte bij Iephof, zoon Kobus Adema woont hier nog steeds.
Hendrik Deinum woonde op de nieuwstad naast Meint en Trien Robijn, aan 
zandpad "Albert Okje om" zo werd dit vroeger genoemd, dit pad kwam 
weer uit op de Syl, tegenover toen timmerfabriek de Boer.Hendrik Deinum had
een bakfiets met motor waar hij zuivelproducten mee verkocht,was een 
apart man als een bewoner van de nieuwstad soepenbatenbrei bestelde
gebeurde het wel eens dat hij een liter melk tapte zodat de bewoner zei 
hier heb ik niet om gevraagd, zodat hij het direct weggooide.Ook nog mooi 
om te noemen in de oorlog was hij aardig actief zo ging hij naar Leeuwarden
met de bakfiets om geweren en munitie op te halen voor ondergrondse.Later 
heeft hij de bakfiets verkocht aan Alberts Anne de Vries beter bekend 
als Albert IFA supermarkt zij woonden in het ouderlijk huis van
Albert (Alberts Okje).Kinderen Alberts Anne de Vries,Tiete,Okje,Joop,Oane.
Hendrik Deinum was later bode bij de gemeente, zijn
zoon Jan Deinum heeft als gemeente opzichter gewerkt bij bouw en
woning toezicht T-diel,deze woont nu in sumarderheide.
(jaren '60)


De Hoek


Burgumerdam 1933

Iedereen bedankt, voor de vele reactie die we binnen gekregen
hebben over de website van burgum.info